جستجو
اطلاعیه ها
چند رسانه اي
آمار بازدید
۱۳۹۳ شنبه ۱۱ مرداد / ٥ شوال ١٤٣٥ / Saturday, August 02, 2014
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/1-11-1392/IMAGE635259029928690000.jpg
ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی به آدرس ذیل تغییر مکان داده است
ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی به آدرس ذیل تغییر مکان داده است
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2432&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/13-9-1392/IMAGE635217489631550000.jpg
ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی در نظر دارد فراخوانی را در راستای اولویت های ستاد برگزار نماید
ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی در نظر دارد فراخوانی را در راستای اولویت های ستاد برگزار نماید
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2378&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/11-4-1392/IMAGE635084579348390000.jpg
کنفرانس یکروزه بانک سلول های بنیادی دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کنفرانس یکروزه بانک سلول های بنیادی دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2211&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/7-3-1392/IMAGE635053414540050000.jpg
نفرات نهایی برگزیده سومین سمینار ایده پردازی دانشجویی ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی
نفرات نهایی برگزیده سومین سمینار ایده پردازی دانشجویی ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2161&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/24-2-1392/IMAGE635041242484903450.jpg
اسامی بیست و پنج طرح برتر ایده پردازی دانشجویی
اسامی بیست و پنج طرح برتر ایده پردازی دانشجویی
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2134&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/28-12-1391/IMAGE634992092372860000.jpg
فراخوان جمع آوری اطلاعات شبکه آزمایشگاهی ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی
فراخوان جمع آوری اطلاعات شبکه آزمایشگاهی ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2076&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/20-12-1391/IMAGE634985155064310000.jpg
مهلت فراخوان فنآوری تا تاریخ 20/1/1392 تمدید گردید
مهلت فراخوان فنآوری تا تاریخ 20/1/1392 تمدید گردید
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=2063&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/9-11-1391/IMAGE634949782058445612.jpg
کارگاههای آموزشی نظری و عملی
کارگاههای آموزشی نظری و عملی
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1974&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/3-11-1391/IMAGE634944486205200000.jpg
لیست طرح های فناوری مصوب ستاد (88 الی 90) که در حال اجرا می باشند
لیست طرح های فناوری مصوب ستاد (88 الی 90) که در حال اجرا می باشند
http://hbi.ir/info/stemcell/news/list-tarh-fanavari.rar
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/30-10-1391/IMAGE634942727602980000.jpg
فراخوان ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی برای حمایت از طرح های فناورانه
فراخوان ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی برای حمایت از طرح های فناورانه
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1960&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/26-2-1391/IMAGE634726856684120000.jpg
اعلام نتایج سمینار ایده پردازی دانشجویی سال 1390
اعلام نتایج سمینار ایده پردازی دانشجویی سال 1390
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1708&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/3-12-1390/IMAGE634655154274190000.jpg
اعلام پذیرفته شدگان طرح های فناوری سال 1390
اعلام پذیرفته شدگان طرح های فناوری سال 1390
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1626&Level=6
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/15-11-1390/IMAGE634639406613910000.jpg
امید تازه ای برای جلوگیری از نابینایی با استفاده از سلول های بنیادی
امید تازه ای برای جلوگیری از نابینایی با استفاده از سلول های بنیادی
http://irbonyannews.ir/Default.aspx?tabid=41&articleType=ArticleView&articleId=444&language=fa-IR
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/15-11-1390/IMAGE634639404815600000.jpg
اولین گام برای درمان بیماری پارکینسون با کمک سلول درمانی برداشته شد
اولین گام برای درمان بیماری پارکینسون با کمک سلول درمانی برداشته شد
http://irbonyannews.ir/Default.aspx?tabid=41&articleType=ArticleView&articleId=447&language=fa-IR
© 2010 All rights Reserved. WWW.HBI.Ir