1397/10/1
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای ...
1397/8/1
جلسه روسای آزمایشگاههای جامع تحقیقات (فاز دوم)، روز یکشنبه ۲۹ مهرماه با حضور آقایان دکتر ملک زاده، ...
1397/4/26
قابل توجه کلیه کارشناسان مسئول دانشگاه های علوم پزشکی کشور
1397/4/20
رییس مرکز توسعه تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست هیئت رییسه و روسای مراکز تحقیقاتی ...
1397/4/12
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان در تاریخ دوشنبه 11/4/97 در دفتر مقام محترم معاونت تحقیقا ...