جهت دریافت اسلایدهای کارگاه کشوری مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت اینجا کلیک نمایید.
جهت دانلود برنامه کارگاه کشوری مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت به این قسمت مراجعه فرمایید.