اطلاعیه ها :
مرکز در یک نگاه آرشیو خبر
1398/7/15
در 13 مهرماه 1398 ، بازدیدی توسط دکتر زنده دل به همراه کارشناسان ثبت بیماری های وزارت بهداشت از ث ...
1398/5/28
نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز یکشنبه 27/5/98 توسط معاونت تحقی ...

آخرین مطالب :