1397/10/22
دومین همایش بین المللی ثبت بیماریها و پیامد های سلامت با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداش ...
1397/10/12
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت، با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناور ...
1397/10/1
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای ...