اطلاعیه ها :
مرکز در یک نگاه آرشیو خبر
1397/10/1
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای ...
1397/4/26
قابل توجه کلیه کارشناسان مسئول دانشگاه های علوم پزشکی کشور