اطلاعیه ها :
مرکز در یک نگاه آرشیو خبر
1397/10/1
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای ...
1397/9/17
ارزیابی مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/14 با حضور داوران محترم جناب آقای د ...
1397/9/7
ارزیابی مرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/30 با حضور داوران محترم جناب ...
1397/4/26
قابل توجه کلیه کارشناسان مسئول دانشگاه های علوم پزشکی کشور