1395/5/16
در حال حاضر از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،63% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه ...
1395/4/12
نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.
1395/3/30
جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.
1395/3/4
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر ...
1395/2/28
مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI که عنوان و چکیده آن‌ها در پایگاهISI Web of Science قابل جستجو، ...
1395/2/26
تعداد 30 عنوان از مجلات علوم پزشکی کشور در نمایه نامه ESCI پایگاه ISI Thomson Reuters نمایه شد.
1395/2/26
ششمین همایش رؤسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید
1395/2/25
پنجمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید.