1395/11/2
چهارمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیری ...
1395/10/20
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی از طریق آدرس http://blacklist.research.ac.ir منتشر شد.
1395/10/15
سومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت ...
1395/10/1
دومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاههای تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت د ...
1395/9/29
در حال حاضر از کشور ایران تعداد 12 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندیESIواجد رتبه هستند
1395/5/16
در حال حاضر از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،63% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه ...
1395/4/12
نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.
1395/3/30
جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.
1395/3/4
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر ...
1395/2/28
مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI که عنوان و چکیده آن‌ها در پایگاهISI Web of Science قابل جستجو، ...