1395/10/4
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیش از 300 عنوان مجله ناشر Sage فراهم شد
1395/9/28
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات (British Medical Jour ...
1395/9/14
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی ناشر مذکور با ...
1394/1/26
دوره آموزشی (Training The Trainers) ویژه تربیت مدرسین آموزش شیوه استفاده از مجموعه های ISI Web of ...
1393/10/24
هفتمین گردهمایی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزش ...
1393/8/20
همایش«معرفی ابزارهای جدید تولید و سنجش علم و بررسی جایگاه پژوهشی ایران» توسط ناشر Elsevierو نماینده ...
1393/7/22
برگزاری اولین دوره آموزشی جهت آموزش Admin های منتخب و آشنایی با نحوه کارکرد ابزارهای مدیریت منابع و ...