1394/1/26
دوره آموزشی (Training The Trainers) ویژه تربیت مدرسین آموزش شیوه استفاده از مجموعه های ISI Web of ...
1393/10/24
هفتمین گردهمایی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزش ...
1393/8/20
همایش«معرفی ابزارهای جدید تولید و سنجش علم و بررسی جایگاه پژوهشی ایران» توسط ناشر Elsevierو نماینده ...
1393/7/22
برگزاری اولین دوره آموزشی جهت آموزش Admin های منتخب و آشنایی با نحوه کارکرد ابزارهای مدیریت منابع و ...

آخرین مطالب :