اطلاعیه ها :
فراخوان طرح های فنآوری دفتر توسعه آرشیو خبر
1397/8/14
روز دوشنبه به تاریخ 1397/08/14 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگز ...
1397/7/24
در روز سه شنبه 1397/07/24 جلسه نمایندگان کلان مناطق مالکیت فکری در محل سالن اجتماعات دفتر توسعه فنآ ...
1397/7/22
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/07/22 جلسه بررسی طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوازم مصرفی چشم پ ...
1397/7/16
در روز دوشنبه به تاریخ 1397/07/16 همایش رؤسا و کارشناسان واحدهای مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه ...
1397/6/27
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از بارگذاری اطلاعات در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان و تشک ...
1397/6/10
در روز شنبه به تاریخ 1397/06/10 در محل دفتر معاون محترم تحقیقات و فنآوری تفاهم نامه بین معاونت تحقی ...
1397/6/5
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 دستگاه HPLC در در دفتر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ...
1397/6/5
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام محترم وزارت برگزار گردید
1397/6/3
در روز شنبه به تاریخ 1397/06/03 جلسه بررسی طرح تولید سیکلوترون در کشور، در سالن همایش های دفتر توسع ...