اطلاعیه ها :
فراخوان طرح های فنآوری دفتر توسعه آرشیو خبر
1397/4/24
در روز سه شنبه به تاریخ 1374/04/19 جلسه مدیران عامل صندوق های پژوهش و فنآوری غیر دولتی سلامت در مح ...
1397/4/12
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/04/12 دومین جلسه کمیته مالکیت فکری نمایندگان کلان مناطق ده گانه در محل ...
1397/4/9
در روز شنبه به تاریخ 1397/04/09 جلسه مربوط به دستگاه سیکلوترون کوچک در محل سالن همایش های دفتر توسع ...
1397/4/5
در روز سه شنبه 1397/04/05 دومین جلسه سیاستگذاری و برنامه ریزی واکسن کشور در محل سالن همایش های دفت ...
1397/3/7
روز دوشنبه به تاریخ 1397/03/07 جلسه در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری برگزار شد
1397/2/26
در روز دوشنبه به تاریخ 1397/02/24 مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان با حضور دکتر ملک زا ...
1397/2/26
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/02/23 ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری مالکیت فکری با حضور دبیر کمیته و اعضا ...
1397/2/26
روز یکشنبه به تاریخ 1397/02/23 اولین جلسه کمیته مالکیت فکری با حضور نمایندگان مناطق و دبیر کمیته سی ...
1396/2/16
کاربرگ آی تی و رباتیک پزشکی در سایت دفتر توسعه قرار داده شد