اطلاعیه ها :
فراخوان طرح های فنآوری دفتر توسعه آرشیو خبر
1397/6/27
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از بارگذاری اطلاعات در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان و تشک ...
1397/6/10
در روز شنبه به تاریخ 1397/06/10 در محل دفتر معاون محترم تحقیقات و فنآوری تفاهم نامه بین معاونت تحقی ...
1397/6/5
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 دستگاه HPLC در در دفتر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ...
1397/6/5
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام محترم وزارت برگزار گردید
1397/6/3
در روز شنبه به تاریخ 1397/06/03 جلسه بررسی طرح تولید سیکلوترون در کشور، در سالن همایش های دفتر توسع ...
1397/5/16
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/05/16 جلسه شورای سیاستگذاری ثبت اختراع و مالکیت فکری وزارت بهداشت در م ...
1397/5/16
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/05/16 جلسه کمیته تخصصی آزمایشگاهی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآ ...
1397/5/14
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/05/14 جلسه هم‌اندیشی با موضوع توسعه صادرات شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات ...
1397/5/9
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/05/09 جلسه کمیته مالکیت فکری درمحل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت ...