فراخوان حمایت از طرح های حوزه ی فنآوری سلامت آرشیو خبر
1396/2/4
روز دو شنبه به تاریخ 1396/02/04 جلسه تدوین لیست محصولات دانش بنیان تجهیزات پزشکی برگزار گردید
1396/2/3
روز یکشنبه به تاریخ 1396/02/03 جلسه تدوین نقشه راه فنآوری سلامت توسط اعضای محترم کمیته راهبری برگزا ...
1396/2/3
در روز یکشنیه به تاریخ 1396/02/03 جلسه کمیته ازمایشگاهی در محل همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار ...
1396/2/2
چالش نوآوری ( توسعه روش های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانو حسگرهای زیستی )
1396/1/27
اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سال جدید روز یکشنبه به تاریخ 1396/01/27 در محل سالن همایش دفتر تو ...
1394/3/31
هفتمین گردهمایی مدیران مراکز فناوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور سه شنبه 26 خرداد ماه سال جاری ...
1393/12/3
اولین کتاب درزمینه قوانین ومفاهیم دانش بنیان درکشور، به همت دبیرخانه تخصصی شرکتهای دانش بنیان وزارت ...
1393/10/6
برگزاری اولین جلسه رسمی مجمع خیران حامی فناوری در روز پنج شنبه 20/9/93 در تالار ابن سینا و انتخاب ا ...
1393/9/26
مدیر زیرساخت مرکز توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر کمی و کیفی کردن شرکتها ...
1393/9/25
در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات ارسالی مطابق مکاتبات قبلی (فرم شماره 2) و ارسال شماره رسمی ثبت شر ...
روز دو شنبه به تاریخ 1396/02/04 جلسه تدوین لیست محصولات دانش بنیان تجهیزات پزشکی برگزار گردید
اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سال جدید روز یکشنبه به تاریخ 1396/01/27 در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید