فراخوان حمایت از طرح های حوزه ی فنآوری سلامت آرشیو خبر
1396/7/29
در روز شنبه به تاریخ 1396/07/29 جلسه بروز رسانی لیست محصولات دانش بنیان حوزه سلامت در محل سالن همای ...
1396/7/26
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خاوران و جشنواره ملی فناوری های سلامت در کرمان در روزهای ...
1396/7/26
در روز چهارشنبه به تاریخ 1397/07/26 جلسه شورای عالی برنامه ریزی و سیاستگزاری تحقیقات و فنآوری برگزا ...
1396/7/25
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/07/25 جلسه کمیته فنآوری و نوآوری های علوم پزشکی در محل سالن همایش های ...
1396/7/24
روز یکشنبه به تاریخ 1396/07/23 با حضور کارشناسان دانشگاه های علوم پزشک کشور برگزار گردید
1396/7/24
با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد اف ...
1396/7/16
روز یکشنبه مورخ 1396/07/16ششمین جلسه کمیته تجاری سازی برگزار گردید
1396/7/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1396/07/16 جلسه نشست هم اندیشی با مدیران عامل محترم صندوق های پژوهش و فناوری ...
1396/7/16
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت را ...
1396/5/31
در مهرماه سال 1396 فستیوال بازاردارایی فکری در حوزه ایده ها، نوآوری ها و اختراعات صنعت تجهیزات ورزش ...