اطلاعیه ها :
1395/11/30
دوره آموزشی "اخلاق در پژوهش بر حیوانات" در روز یکشنبه سوم بهمن 1395 در محل پژوهشگاه رویان و در روز ...
1395/11/24
کارگاه اخلاق در انتشارآثارپژوهشی ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه جنوب غرب (دانشگاه‌های اهواز، آبا ...
1395/10/20
کارگاه "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" درتاریخ 2/10/95 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...
1395/10/8
کارگاه یک روزه اخلاق درانتشارآثارپژوهشی با برنامه ریزی کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی وزار ...
1395/10/7
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاههای منطقه ...