اطلاعیه ها :
1395/10/20
کارگاه "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" درتاریخ 2/10/95 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...
1395/10/8
کارگاه یک روزه اخلاق درانتشارآثارپژوهشی با برنامه ریزی کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی وزار ...
1395/10/7
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاههای منطقه ...
1395/9/28
کارگاه” توانمندسازی کارشناسان اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی" دانشگاههای سراسرکشور به میزبانی دانشگاه ...